1 Iskolankrol z
2 tanev rendje z
3 beiskolazas z
4 aktualis hirek z
5 eredmenyeink z
6 Okoiskola z
7 dokumentumaink z
8 Tanoran kivuli z
9 Kepgaleria z
Tantestület
11 Alapitvany z
12 Elerhetoseg z

Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

  • Bizonyítvány másodlat igénylése: A bizonyítvány másodlata kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra. Időpontot telefonon (06 30/397-0230) lehet kérni. A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (2000 Ft illetékbélyeg) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 3. munkanapon.
  • ,A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere: A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. 2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia. A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

Óvodás szülők figyelem!

beiskolazas kep.jpg

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket

4. osztályokba nyílt óráinkon 2017. november 21-én, és 2018. február 13-án, kedden 8.00 - 11.00 között.

„ISKOLAKÓSTOLGATÓ” foglalkozásainkon január 23-án, 2018. március 06-án, kedden 17.00 - 18.00 óra között.

A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű

Általános Iskola beiratkozási körzete:

ANGYAL utca végig
ANGYAL ISTVÁN park
BALÁZS BÉLA utca 2-22., 1-23.
BERZENCZEY utca végig
BORÁROS tér 5-7.
CONCORDIA köz
DANDÁR utca végig
DANDÁR köz
DRÉGELY utca végig
FERENC körút 1-45.
GABONA utca végig
Gát sétány végig
GÁT utca végig
IPAR köz
IPAR utca végig 

LECHNER ÖDÖN fasor 1-4.
LENHOSSÉK utca 2-46.
LIKŐR utca végig
LILIOM utca végig
MALOM kert
MESTER utca 2-34., 1-51.
PÁVA utca végig
SOROKSÁRI út 2-28., 1-29.
TINÓDI utca végig
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN köz
TOMPA utca 4-34., 5-25.
TŰZOLTÓ utca 2-32/A, 1-21.
ÜLLŐI út 45-95.
VASKAPU utca 2-28., 1-29.
VENDEL utca végig
VIOLA utca végig