1 Iskolankrol z
2 tanev rendje z
3 beiskolazas z
4 aktualis hirek z
5 eredmenyeink z
6 Okoiskola z
7 dokumentumaink z
8 Tanoran kivuli z
9 Kepgaleria z
Tantestület
11 Alapitvany z
12 Elerhetoseg z

2019/2020. tanév

Beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  1. április 11. és április 12- én 8-19 óra között

 

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat , illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

        Papír alapú történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

 

Elektronikus jelentkezés lehetőségével készített adminisztrációval:

2019.04.01 –től az elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után) indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon

 

Beiskolázási nyomtatványok:

Szülői nyilatkozat 2019 etika-hit-éserkölcstan: download ico

NYILATKOZAT - A  gyermek törvényes képviseletéről: download ico  

NYILATKOZAT - Életvitelszerű ott lakásról: download ico

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

- óvodai szakvélemény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93. §

- szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)  

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. . 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.