OM: 034942           Cím: 1095 Budapest, Mester u. 19.
1 Iskolankrol z
2 tanev rendje z
3 beiskolazas z
4 aktualis hirek z
5 eredmenyeink z
6 Okoiskola z
7 dokumentumaink z
8 Tanoran kivuli z
9 Kepgaleria z
Tantestület
11 Alapitvany z
 
 
 
 
 
 
 

Iskolánk nyert az NKA új iskolai kórus alapítása pályázatán, melynek jóvoltából a gyerekek egyenruhát, kottákat, kottatartó mappákat kaptak.

A pályázat célja, hogy a kóruséneklés, az éneklés és a zene szeretete azokba az iskolákba is eljuthasson, ahol eddig nem volt kórus, vagy kevés anyagi támogatással tudott csak működni.

A pályázat feltétele, hogy a megalakult kórus reszt vegyen az Éneklő ifjúság elnevezésű országos rendezvényen, mely nagy lehetőség az ország számos kórusa számára. Az Éneklő ifjúság rendezvény kerületi minősítő hangversenyén fogjuk megmérettetni magunkat, amely 2018. április 19-én 13 órától lesz a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában. A hangversenyen bronz, ezüst vagy arany minősítést szerezhetünk, amelyek bármelyike nagy elismerést jelentene számunkra.

A pályázat feltétele továbbá, hogy iskolánk saját rendezvényéről is mellékeljünk hangzóanyagot honlapunkon.

A gyerekek rengeteg munkát és energiát fektettek bele, hogy ez a darab megszólalhasson. A darab tökéletesítésen dolgozunk, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint szerepelhessünk a hangversenyen. Bízunk benne, hogy a sok munka meghozza eredményét és iskolánk számára elismerést szerezhetünk!

Köszönet a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola munkatársainak, hogy segítségükkel támogatják iskolánk zenei munkáját!

Külön köszönet Túrós Eszter és Szarka István zeneoktatónak a közös munkáért!

Kérem, fogadják nagy szeretettel Pertis Jenő: Népdalcsokor c. művét

 A mester reakciója

 download ico

A csendes tragédia amely gyerekeinket fenyegeti

 download ico

 A csendes tragédia amiről senki sem beszél pedig gyerekeinket érinti

 download ico

Alinda - Winkler Márta

 download ico

Az immunrendszer sokkolóan új szerepét fedezték fel: kontrollálja a társas érintkezést

 download ico

Az agyonkímélt gyermekek korát éljük

 download ico

Az internet és az agyunk kapcsolata: hogyan éljük meg a pillanatot a 21. században?

 download ico

A büntetés szülői tehetetlenség

 download ico

Ennyire számít, hogy mikor megy aludni a gyermeke

 download ico

Facebook hatásai és a netgeneráció jelenléte

 download ico

A telefonnak az iskolában van a helye! Vagy mégsem?

 download ico

Kiderült, hány játékkal elégedett a gyerek

 download ico

Mini császárokat nevel a szülői túlgondoskodás

 download ico

Bakos Beáta

 download ico

Több múlik a szülőn, mint az iskolán

 download ico

 

 

 

 

 

 

 Szeretettel és szigorral

 download ico

Szemléletváltás A siker új pszichológiája

 download ico

 Stratégiák heterogén összetételű osztályok számára

 download ico

Kulturálisan érzékeny iskola

 download ico

Kicsikről nagyoknak

 download ico

Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében

 download ico

Élethosszig tanulni, de hogyan Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban

 download ico

Az érzelmi nevelés és a szocializáció - integráció, inklúzió, multikulturális nevelés az óvodában

 download ico

Tehetséges gyerekek, Flow az iskolában

 download ico

Ki a fontos: Én vagy Én?

 download ico
Feldmár András Most vagy soha                                       download ico


 

 

 

Török Alfréd rádióbeszélgetés a KIP-ről : 11:36-tól 
Egy többségi iskolát irányító intézményvezető gondolatai a Stratégiák heterogén összetételű osztályok számára című könyvről

Az új kiadás szerzői: Elizabeth G. Cohen & Rachel A. Lotan

Esszémet, a mai kor időszerűbb pedagógia szemlélete ihlette. Teljes mértékben azonosulni tudok, Linda Darling-Hammond (Stanford Egyetem, 2014. április 19.) a könyv bevezetőjében leírt gondolataival:

„Az egyenlő esélyeket biztosító osztályok és iskolák létrehozása különösen fontos napjainkban, mivel az iskolák új kerettanterveket, sztenderdeket, tananyagokat és értékelési módokat vezetnek be, amelyek ambiciózusabb, összetettebb pedagógiát igényelnek. Nincs kétségem afelől, hogy ez a fontos könyv óriási gyakorlati értékkel bír, miközben erős elméleti hátteret és jól dokumentált, tapasztalatokra épülő bizonyítékokat is nyújt. A szakértők gyakran mondják, hogy semmi sem olyan praktikus, mint egy jó elmélet. A Komplex Instrukciós Program mindenképp nagyszerű elmélet, a Csoportmunka-tervezés pedig vitathatatlanul nagyszerű könyv.”
Igazgatóként, a kezdetek óta arra törekedtem, hogy a tantestület tagjai legyenek képesek hatékonyan együttműködni. Amikor az iskolába kerültem (Budapest IX. kerület Molnár Ferenc Általános Iskola) ahol, azóta is dolgozom, belső szegregált tanulói és tanári „csoportok” működtek, amelyek a meglévő képességbeli, és szociális különbségeket még jobban felerősítették. Jellemzően a jobbnak kikiáltott tanárok a jobb képességű gyerekeket tanították, a gyengébbnek tituláltak, vagy a tapasztalatlanabbak pedig a hátrányosabb helyzetű osztályokat.
A Komplex Instrukciós Program (továbbiakban KIP) bevezetése, kinevezésem után 2 évvel kezdődött meg. Fontosnak tartottam, hogy addigra a pedagógusokban kialakuljon egy olyan új típusú szemléletmód, amelyekkel elkerülhetőek a korábbi csoportmunkával kapcsolatos kudarcélmények. Váljanak befogadóvá egy teljesen más gondolkodásmódra, mely szerint a heterogén osztályokban folytatott csoportmunka, a diákok közötti különbségek ellenére a tudástőkét jelenthet.
A KIP eredetiségét a valódi heterogén csoportokkal végzett igazságos és intellektuálisan szigorú protokoll alapelvei biztosítják. A beiskolázási különböző társadalmi és szociokulturális környezetből érkező tanulóink, valódi heterogenitást biztosítanak minden tanulócsoportban. Az eltérő tudásszintű diákok a heterogén csoportokban, képesek egymást bevonni a tanulás folyamatába úgy, hogy közben a tudástranszfer kiválóan működik. A tudásjellemzők determináltsága ellen hat a tanulók közötti interakciók gyakorisága. Növeli az egymás iránti tiszteletet és elfogadást, miközben csökkenti az előítéleteket. A magyar oktatási rendszerben is fontos célként van megfogalmazva az esélyegyenlőség biztosítása. A gyakorlati megvalósításhoz, megfelelő alapelvekre épülő gyakorlati stratégiára van szükség, ezekre persze, több alternatíva is lehetséges, a kitűzött cél elérése érdekében. A kutatásokkal tudományosan alátámasztott KIP módszer is egy választható út lehet, bármely intézmény számára. Rachel A. Lotan kísérletekkel igazolta, hogy a KIP alkalmazása nem korosztály függő, az általános iskolától a felnőtt oktatásig mindenhol sikerrel alkalmazható.
A módszerrel dolgozó kreatív pedagógusok képesek arra, hogy a NAT követelményeinek megfelelően úgy alakítsák a tananyag feladatait a gyereke számára, hogy az a csoportmunkában motiváló legyen, kihívást jelentsen, és magas számú interakciókkal valósuljon meg az egymástól való tanulás. A frontális osztálymunkával ellentétben, a pedagógus részéről nagyobb előkészületi és szervező munkát igényel. A tantermi osztálymunkában a pedagógus, segítő szerepet tölt be.
Rachel A. Lotan négy évvel ezelőtt ellátogatott iskolánkba. Megnyerő kedvességgel, szimpatikus egyéniséggel, hasznos tanácsokkal segítette a szakmai munkánk megalapozását. Órákon tett látogatásával értékes megbeszéléseket folyatattunk az addig elért tapasztalatokról. B. Nagy Éva, aki Amerikában személyesen tanulmányozhatta a módszert, két éve mentorálja iskolánkat. Közös munkánk során a módszer specifikus elemeit finomítottuk. Öt éves tapasztalat után felkészítettük azokat a kollégákat, akik elkötelezetten használják módszert, és rendelkeznek tréneri képességekkel. A módszer iránt érdeklődő és alkalmazó intézmények tantestületei visszajelzései alapján ( általános iskolák: Czabán Általános Iskola – Budapest, Széchenyi István Általános Iskola – Somlóvásárhely , Aba Sámuel Általános Iskola - Aba, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola - Nagybajom, Körzeti Általános Iskola és Óvoda - Gödre , Losonci Téri Általános Iskola, - Budapest VIII. kerület, Mechatronika Szakközépiskola- Budapest XI. kerület, Damjanich János Szakközépiskola és Gimnázium – Martfű, Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközépiskola – Makó, Eötvös József Gimnázium – Tata, Szlovákiában Ógyalla és Királyhelmec ) kiváló munkát végeztek, és folyamatos mentori tevékenységükkel nyomon követik az intézményekben a módszer megfelelő működését. A felsorolt iskolák mellett még több intézmény jelezte, hogy szeretnék megismerni a módszert, akiknek a képzése, a következő hónapok feladata lesz.
A Zwcak Unikum Nyrt., a DEA kuratóriumának anyagi és menedzseri munkájának segítségével a KIP módszer bevezetése óta, intézményünk mások által is elismert sikereket tudott elérni. A tantestületünk együttműködő, egymást segítő közösséggé vált. Hosszú távú szervezeti oktatási és nevelési stratégiával egységesen és következetesen neveljük tanulóinkat. A pedagógusok, a gyerekek és a szülők évenkénti monitorizálásával, értékeljük és elemezzük a pedagógiai folyamatainkat. Kompetencia mérésünk eredményei folyamatosan javulási tendenciát mutatnak. A gyerekek elégedettségét tükrözik az iskoláról alkotott pozitív vélemények. A szülőknek készült kérdőív alapján, 80-90% -os elégedettséget mutatnak a vélemények. Belső klímavizsgálatunk kimutatta, hogy pedagóguskollégák iskolánkhoz való lojalitása példaértékű. Az utóbbi öt évben 230 Fő tanulóról 604 főre emelkedett a tanulólétszámunk (túljelentkezés tapasztalható). Gyakorlatilag megszűntek a kirívó magatartás és viselkedési problémák is.

Szándékosan nem vállalkoztam a KIP módszer tartalmi elemeinek bemutatására, mert ezt a könyv részletesen tartalmazza a tudományos kutatásokkal együtt.
Ajánlom a „Stratégiák heterogén összetételű osztályok számára” c. könyvet azoknak a tantestületeknek, szülőknek akik változtatni szeretnének eddigi pedagógiai gyakorlatukon. Szeretnének más szemléletű pedagógiai folyamatokat alkalmazni iskolájukban. Nem félnek az újdonságoktól, akarnak energiát, időt belefektetni, hogy a tanulók, pedagógusok és a szülők is elégedettek legyenek az iskolával.

Török Alfréd Budapest Budapest IX. kerület Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola igazgató


 Táblajáték-privát tanmenet

 download ico

 A nagy gondolat

 download ico

Stratégiák heterogén összetételű osztályok számára című könyvről

 download ico