1 Iskolankrol z
2 tanev rendje z
3 beiskolazas z
4 aktualis hirek z
5 eredmenyeink z
6 Okoiskola z
7 dokumentumaink z
8 Tanoran kivuli z
9 Kepgaleria z
Tantestület
11 Alapitvany z
12 Elerhetoseg z

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

 

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat , illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

   Papír alapú történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

Elektronikus jelentkezés lehetőségével készített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után) indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

 

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon

 

Az általános iskolák az online jelentkezéseket legkésőbb 2019. április 12. 12:00 óráig fogadják!

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

- óvodai szakvélemény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93. §

- szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)  

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. . 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

 

Budapest, 2019.03.25.

Tisztelt Szülők!

Március 1-vel a Klebelsberg Központ vezetésével a KRÉTA rendszeren belül bevezetésre került a Köznevelési Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) e-Ügyintézés. Célja a köznevelési eljárások, ügyintézések könnyebbé, gyorsabbá, kiszámíthatóbbá tétele. A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, a dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

A felhasználók segítségére lesznek a Tudásbázisban (https://tudasbazis.ekreta.hu/) kialakított, e-Ügyintézés térben elérhető dokumentumok: ezen folyamatok e-learning tananyagai, a felhasználói kézikönyvek és segédletek.

Az https://eugyintezes.e-kreta.hu/info linken további információk érhetők el a rendszerrel

kapcsolatosan.

Budapest, 2019. 03. 04.                                                                                                                              Iskolavezetés

 

Képtalálat a következőre: „kréta e ügyintézés”

Tisztelt Szülők!

Március 5-én, kedden 17.00 órától az iskolánkban jelen lévő felekezetek hitoktatói tájékoztatást tartanak a jövő évi hit- és erkölcstan oktatásról.

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várnak.

Budapest, 2019.02.26.

                                             Iskolavezetés

Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

  • Bizonyítvány másodlat igénylése: A bizonyítvány másodlata kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra. Időpontot telefonon (06 30/397-0230) lehet kérni. A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (2000 Ft illetékbélyeg) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 3. munkanapon.

,A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere: A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. 2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia. A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

Alkategóriák