cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
1 Iskolankrol
2 tanev rendje
3 beiskolazas
4 aktualis hirek
5 eredmenyeink
6 Okoiskola
7 dokumentumaink
8 Tanoran kivuli
9 Kepgaleria
10 DOK HOK
11 Alapitvany
12 Elerhetoseg

Kedves Látogató!torok alfred

Szeretettel köszöntöm iskolánk honlapján.

" Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket"  
(Molnár Ferenc)

Intézményünk oktatása alkalmazkodik a megváltozott szokásokhoz, a mobilitáshoz és az informatikai társadalomhoz. Olyan ismereteket közvetítünk a gyerekek számára, amelyek felhasználhatóak a gyakorlatban, a mindennapi életben; lehetővé teszik az ember környezetében előforduló természeti és társadalmi jelenségek mélyebb megértését, eszközök, anyagok hatékonyabb használatát, a környezet megóvását. A gondolkodás, a megismerés készségeinek és képességeinek a fejlesztésével képessé válnak a környezetéből felvett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni. A tanulás új formáiban a tanuló és tanár partneri viszonyban, közvetlen kommunikációban van, a tanulók egymás közti és az iskolán kívüli társadalmi környezettel folytatott interakciói is felerősödtek. Nem lehetséges a tudás megszerzése együttműködés, az egymásra utaltság felismerése nélkül, és ez a tanulóra, tanárra egyaránt vonatkozik.

A tanári pálya számos eleme, jellemzője megőrizhető, de világosan ki kell jelölni azokat az új eljárásokat, amelyek teljesülése nélkül az iskola nem képes eleget tenni  a 21. század társadalmi kihívásainak.

  • Fontosnak tartom a munkatársak ötleteit, gondolatait, a közös célmeghatározást és a megvalósítást.

  • Vezetőként igyekszem az emberközpontú vezetési stílust megvalósítani.

  • Csak abban hiszek, hogy az iskola nem lehet kizárólag a vezetés ügye.

 • A vezetés feladatának inkább azt tartom, hogy a stratégiai elemzések, célkitűzések mellett képes legyen a vezető a pedagógusoknak partnere lenni, és a munkavégzéséhez szükséges szellemi és tárgyi feltételeit biztosítani.

  • Elképzelésem szerint a pedagógusoknak központi szerepe van a színvonalas iskolában, nem egy-egy vezető program végrehajtása a feladata, hanem elemző, alkotó partner.

  • Az iskolát nem tekintem konstansnak, valamilyen programot végrehajtó intézménynek, hanem folyamatosan változó, önirányító, mindig megújulásra képes nevelési-oktatási műhelynek.

 Ha a bevezető megnyerte tetszését, jó "utazást" kívánok honlapunk további oldalain.